Gecomprimeerde video

Previous  Top  Next


Comprimeringen brengen meestal artefacten met zich mee. Die kunnen de bewegingsanalyse negatief beïnvloeden. Daarom moet bij de comprimering op een zo hoog mogelijke kwaliteit worden gelet.

Gecomprimeerde video