Toepassing op individuele clipbereiken

Previous  Top  Next


In bepaalde gevallen is het eventueel interessant slechts individuele delen van een scène te stabiliseren en niet de volledige clip. Daarvoor wordt gewoon een clip in de timeline van het bewerkingsprogramma opgedeeld:

| onaangeroerd bereik |  te stabiliseren bereik | onaangeroerd bereik |

Het te stabiliseren bereik wordt dan met de Mercalli plug-in gestabiliseerd. Uiteindelijk spaart deze methode berekeningstijd.

Toepassing op individuele clipbereiken