Gevoeligheid

Previous  Top  Next


Resolutie theorie en praktijk
Omdat in tegenstelling tot HD/SD materiaal een HDTV-clip een duidelijk grotere resolutie en zodoende ook veel meer informatie bezit, is op basis van fijnere nuances in de beweging een nauwkeurigere stabilisatie mogelijk. Het komt voor dat bijv. een VGA-Clip met een resolutie van 640×480 theoretisch niet zo nauwkeurig kan worden gestabiliseerd als een HDTV clip.
Bovendien kan een clip in Progressiv-modus steeds beter worden geanalyseerd dan een Interlaced-clip.
Zodoende is HD niet alleen wat optisch genot betreft het nonplusultra, maar ook in de mogelijkheden van ontwankeling beter. In de theorie kan dat worden gemeten en bewezen. De praktijk laat echter zien dat bijv. ook een “traditionele” ontwankelde DV-clip in de werkelijke halfbeeldweergave op het TV-beeldscherm dan weer een duidelijk harmonischer effect kan hebben subjectief vast te stellen in vergelijking met de DV-clip op een computerdisplay.

Samengevat kan worden vastgesteld dat er theoretisch zeker factoren bestaan om de bewegingsanalyse mee te verrijken, maar toch blijft de subjectieve indruk uiteindelijk de doorslaggevende factor.. Daarom kan de gebruiker in Mercalli ook enkele opties nog persoonlijk kiezen…

Gevoeligheid