Berekeningssnelheid

Previous  Top  Next


De berekeningssnelheid hangt van meerdere factoren af.
Enerzijds zorgt het concept van de plug-in interface van het videobewerkingsprogramma ervoor dat Mercalli razendsnelle berekeningen kan maken of net niet. Zo kan een DV-clip (720×576) op dit moment op een Pentium4 (Duocore) wel met 120 beelden per seconde worden berekend/geanalyseerd op voorwaarde dat Canopus Edius voorhanden is. Andere videobewerkingsoplossingen bereiken hier voor een deel max. 35 beelden per seconde waarbij de processor zelf dan slechts voor een klein deel is belast. Een duidelijk teken voor een niet volledig geoptimaliseerde interface.

Maar ook de dimensies van het videosignaal zijn uiterst belangrijk bij de evaluatie van de berekeningssnelheid. Zo is een SD/DV-signaal met een resolutie van 720×576 ongeveer 5 keer sneller berekend dan een vergelijkbaar HDTV-signaal in 1920×1080 beeldpunten. Dat ligt in de natuur der dingen, omdat HDTV gewoon 5 keer meer informatie bevat die in acht moet worden genomen. Een andere factor kan ook de toepassing van de codec zijn, die natuurlijk een knelpunt vormt voor gegevensstromen en de erop volgende berekening.

Volledigheidshalve willen we nog vermelden dat natuurlijk ook de CPU, het beschikbaar geheugen (hoe meer hoe beter) een berekening beïnvloeden, net zoals het aanwezige bussysteem dat in vergelijking tot de rest van de hardware niet onder niveau mag worden gedimensioneerd. Maar dat betreft alle programma’s met intensieve berekeningen waar bijkomend grote hoeveelheden gegevens naar het geheugen moeten worden gebracht en dus eigenlijk reeds de videobewerking zelf.

Berekeningssnelheid