Statief

Previous  Top  Next


Statief: camerazoom harmoniseren (intensieve berekeningen)

Maak gebruik van dit profiel om een gefilmde scène waarvan de zoombewegingen nerveus of onregelmatig overkomen, tot rust te brengen.


Voorbeelden: Camerazooms bij onregelmatige zoomtoepassing of opnames met camera’s met grove zoomstappen.


Statief: camerazwenk harmoniseren (intensieve berekeningen)

Maak gebruik van dit profiel om een gefilmde scène waarvan de zwenkbewegingen onregelmatig of onrustig overkomen, tot rust te brengen.


Voorbeelden: Camerazwenken bij onregelmatige zwenksnelheden of opnames met statieven met slechte lagers.


Statief: een bijna stilstaande camera simuleren (intensieve berekeningen)

Maak gebruik van dit profiel om een opname bijna volledig vrij te maken van wankelingen.


Voorbeelden: Alle mogelijke opnames die gewoon een duidelijk rustigere indruk moeten maken, alsof ze met een statief werden gefilmd.


Statief: een vaststaande camera simuleren (evtl. kanteleffect) (intensieve berekeningen)

Maak gebruik van dit profiel om een opname volledig te stabiliseren.  Geeft de indruk alsof de scène met behulp van een statief werd gefilmd.

Belangrijk hierbij: evt. kan er zich een volledig kanteleffect voordoen. In dit geval moet de optie camerastabilisatie van „statisch“ naar „rustig“ worden gereduceerd of moet de camerabalans van „met kantelneiging“ naar „met traagheideffect“ worden gewijzigd.

Bovendien veroorzaken hier evt. uitgevoerde zwenken of zooms een overdreven randeffect.

In dit geval staan de profielen „statief: camerazwenk harmoniseren (intensieve berekeningen)” evenals „Statief: camerazoom harmoniseren (intensieve berekeningen)“ ter beschikking.

Statief