Speciale videoanalyse

Previous  Top  Next


Inhouden zonder contouren herkennen
In het algemeen probeert Mercalli rekening te houden met de contrastrijke beeldeigenschappen in de bewegingsanalyse. Maar hoe wordt te werk gegaan, als er helemaal geen contrastrijke inhouden beschikbaar zijn?
Dan kunnen bijv. wolken in de bewegingsanalyse worden betrokken om als vaste punten voor de herkenningsbeweging te dienen. In dat geval moet dit punt worden geactiveerd.


Snelle bewegingen herkennen
In bijv. video-opnames met veel action kan het gebeuren dat bepaalde snelle bewegingen tijdens de opname niet kunnen worden vermeden.
In het algemeen worden zulke bewegingen niet in de analyse betrokken.
Afhankelijk van de gewenste uitdrukking kan echter bijkomend de herkenning van snelle bewegingen worden geactiveerd om ook die te compenseren.


Zeer kleine bewegingen herkennen
Ook hier de vraag waarom dit punt niet algemeen is geactiveerd… Een eenvoudig antwoord: omdat het van geval tot geval verschillend storend of nuttig kan zijn zeer kleine bewegingen te herkennen.
Voorbeeld: Stelt u zich voor dat u bij weinig licht een scène heeft gefilmd.
Weliswaar relatief rustig, maar de opnames ruisen een beetje. Dit pixelruisen zou tot verkeerde interpretaties bij de bewegingsherkenning kunnen leiden! Daarom kunt u hier die minimale bewegingen buiten beschouwing laten. Anderzijds zou bijv. in super-slow-motions dit punt in geval van activering voor een nog beter resultaat zorgen!
Algemeen moet u ervan uitgaan: als deze optie wordt geactiveerd, stijgt de berekeningstijd enorm!


Mercalli spezielleVideoanalyse Speciale videoanalyse

Speciale videoanalyse