Bijzondere herkenningseigenschappen

Previous  Top  Next


alleen silhouet herkennen

In deze modus gebruikt de bewegingsherkenning alle grove structuren van het motief om bewegingen te herkennen.


ook objectcontouren herkennen

Hier worden bovendien omtrekken van objecten herkend. Die worden dan in de bewegingsanalyse mee beschouwd.


ook details herkennen

Hier worden naast de silhouetten en de contouren ook de details ervan mee in de bewegingsanalyse opgenomen.


Mercalli Clip5 Bijzondere herkenningseigenschappenUiteindelijk:

U bepaalt hier, afhankelijk van het videomateriaal en de menselijke criteria (waarover u beschikt), hoe de bewegingsherkenning kan worden geoptimaliseerd.

Mathematische kennis wordt hier gelukkig niet verlangd – net daarom zal u in de toekomst waarschijnlijk de voorkeur geven aan de stabiliser Mercalli.

Bijzondere herkenningseigenschappen