Belangrijk beeldbereik

Previous  Top  Next


Hier kunt u instellen waar de bewegingsherkenning in het beeld moet plaatsvinden. Hier verschuift u het gewicht van de beeldrand naar het beeldmidden.
Stelt u zich een schijnwerper-kegel voor die het volledige beeldbereik belicht. Het belichte bereik komt overeen met de instelling „neutraal“.
Stelt u zich nu voor dat alleen maar een spot het midden van het beeldbereik belicht.
Dit belichte bereik komt overeen met de instelling „Centrum“.
Het niet belichte bereik werd hier niet in de bewegingsherkenning betrokken.
Analoog daarmee betekent de instelling „Rand“ dat uitsluitend de rand wordt belicht. Het centrum zou dan niet voor de bewegingsherkenning worden beschouwd. U kunt zich ook hier de vraag stellen: waarom?
We kunnen aannemen dat een bewegingsherkenning steeds met alle mogelijke informatie moet rekening houden om het maximale resultaat te kunnen bereiken. Dat is het geval bij vele andere stabilisatie-oplossingen, maar Mercalli biedt hier een klein, maar fijn verschil.
Stelt u zich voor dat een drijvende eend in het middelste bereik van het beeldscherm het gefilmde object is waarop de aandacht van de toeschouwer moet worden gericht. De eend moet dus worden gestabiliseerd. Jammer genoeg vormen golven in de buurt van de eend zoveel eigen bewegingen dat een stabilisatie van de eend op zich erg zou storen. Als het gewicht van de bewegingsanalyse nu op de eend wordt gelegd (de golven worden dus verwaarloosd), is het resultaat gewoon veel, veel beter!


Mercalli bildwichtigerTeil Belangrijk beeldbereik

Belangrijk beeldbereik