Wat kan Mercalli en wat niet?

Previous  Top  Next


Mercalli zorgt steeds voor verbetering van het bewogen uitgangsmateriaal.

Verbazingwekkende resultaten, tot zelfs perfectie toe, zijn geen uitzondering.

U moet echter geen wonderen verwachten! Het is gewoon onmogelijk dat een opname vanuit een auto die op een uiterst ontoegankelijk terrein bijna over de kop gaat, resulteert in een opname die lijkt op een statief-opname. Maar zelfs opnames die reeds bij het filmen met mechanische hulpmiddelen, zoals dolly’s, steadycams e.a. tot rust werden gebracht, kunnen met Mercalli nog eens worden opgewaardeerd, al is het „alleen maar“, om evtl. kantelbewegingen te compenseren of zelfs minimale storingen zoals een grove stapmotoriek van de camerazoom te harmoniseren.

Bij alle veelzijdigheid is echter zeker het tot rust brengen van opnames die met de handcamera of zelfs op een statief werden gefilmd, de veruit belangrijkste toepassing. En hier zal steeds een verbetering te merken zijn.  

Wat kan Mercalli en wat niet?