Waarom “Mercalli” ?

Previous  Top  Next


De Napolitaan Guiseppe Mercalli was grondlegger van de Mercalli-scala voor het indelen en bepalen van de sterkte van aardbevingen. De niveaus gingen van „onmerkbaar“ tot „grote catastrofe“. Mercalli stelde die scala op door vernielingsniveaus in te schatten nadat de aardbevingen hadden plaatsgevonden.


En hier beginnen de gemeenschappelijke kenmerken:

De software Mercalli bepaalt eveneens bevingen, wankelingen en storingen. In de videoclip worden

met uiterst ingewikkelde mathematische processen onregelmatigheden herkend en verwijderd. Daarbij moet in uiterst moeilijke berekeningen een verschil worden gemaakt tussen bewegingen die gewild (bijv. zoom, zwenk, enz.) zijn en die die ongewenst zijn (bijv. wankelingen, bevingen aan het statief, trillen). Die laatste soort schade kan de gebruiker dan verwijderen.

Waarom „Mercalli“?